Eurosmart Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19451001
Mã vạch
4005176827488
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • final installation set for
 • 35 501 000
 • 35 501 000
 • 33 962 000
 • 33 964 000
 • without concealed body
 • GROHE StarLight chrome finish
 • metal lever
 • escutcheon- and shaft-sealing
 • metal wall escutcheon
 • screwed

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46561000
2 Escutcheon 46469000
2.1 Set of screws 46088000
3 Shield 02693000
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Universal Single-lever mixer for concealed installation
GROHE Rapido E
Universal Single-lever mixer for concealed installation
35501000