Eurosmart Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
32645001
Mã vạch
4005176846373
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • GROHE StarLight chrome finish
  • consists of:
  • single lever mixer operating element
  • Diverter bath spout 8 1/2"

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46561000
2 Shield 46243000
3 Cartridge 46048000
4 Shank fastening assembly M36x1,5 45164000
5 Sistra 13907000
6 Repl.kit f.cast spout 45682000
7 Repl.kit f.shank fastening 3/4" 45163000
8 Temperature limiter 46308000*