Eurosmart Hygienica Single-lever basin mixer S-Size

Mã sản phẩm
33462001
Mã vạch
4005176827778
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • Vòi chậu tay gạt
 • Cần kim loại
 • Lõi van ceramic GROHE SilkMove 46 mm
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Lưu lượng tối thiểu điều chỉnh được, xấp xỉ 2,5 lít/phút
 • Đầu vòi lọc
 • retractable chain
 • Công nghệ lắp đặt nhanh

 • Bộ vòi sen bao gồm:
 • Bao gồm:
 • hand shower with integrated diverter
 • wall shower holder
 • shower hose
 • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 375

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46561000
2 Cartridge 46048000
3 Diverter 46466000
4 Mousseur 13929000
5 Chain support 06815000
5 Shank mounting kit 46447000
6 Shank mounting kit 46249000
7 Non-return valve 08565000
8 Shower hose 28151000
9 Hand shower 1 spray 28343000
10 Wall shower holder 28605000
10 Temperature limiter 46375000*
11 Temperature limiter 46375000