Eurosmart Cosmopolitan E Concealed mounting box

Mã sản phẩm
36339000
Mã vạch
4005176896842

Mô tả Sản phẩm

  • with mixing device
  • wall installation
  • suitable to IR-sets for final installation
  • 2 isolating valves
  • housing with mixing device
  • non-return valve
  • connection housing for power supply
  • suitable to
  • 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Switching power supply 42470000

Products and accessories for the installation