Eurosmart 4-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25170002
Mã vạch
4005176304880
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Bao gồm:
  • Lõi van ceramic 1/2”, xoay 90°
  • Cần kim loại
  • Sen bồn kèm đầu lọc và bộ chuyển đổi sen bồn/vòi
  • hand shower Tempesta 100, 2 sprays, 6.6 l/min (26 047)
  • metal shower hose
  • Dây cấp linh hoạt
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle pair 48314000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Mousseur 13952000
5 lift rod US 48207000
6 Non-return valve 08565000
7 Metal hose 28146000
8 Dirt strainer 0700200M
9 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M*
10 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M*