Eurosmart 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
32644EN1
Mã vạch
4005176877728
Màu
brushed nickel
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Bề mặt mạ GROHE Long-Life
  • Bao gồm:
  • Thiết bị vận hành vòi chậu nóng lạnh
  • hand shower Tempesta 100, 2 sprays, 6.6 l/min (26 047)
  • Diverter bath spout 8 1/2"

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46561EN0
2 Shield 46243EN0
3 Cartridge 46048000
4 Shank fastening assembly M36x1,5 45164000
5 Sistra 13907EN0
6 Repl.kit f.cast spout 45682EN0
7 Diverter 45187000
8 Diverter knob 45835EN0
9 Repl.kit f.spout shank 45456000
10 Non-return valve 08565000
11 Dirt strainer 0700200M
12 Coupling piece 46486EN0
13 Spray holder 46487IX0
13.1 Hose sealing 45412XX0
14 Tube 07227000
15 Tube 07300000
16 Metal hose 28146000
17 Temperature limiter 46308000*