Eurosmart 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
32644001
Mã vạch
4005176846366
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • GROHE StarLight chrome finish
  • consists of:
  • single lever mixer operating element
  • hand shower Tempesta 100, 2 sprays, 6.6 l/min (26 047)
  • Diverter bath spout 8 1/2"

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46561000
2 Shield 46243000
3 Cartridge 46048000
4 Shank fastening assembly M36x1,5 45164000
5 Sistra 13907000
6 Repl.kit f.cast spout 45682000
7 Diverter 45187000
8 Diverter knob 45835000
9 Repl.kit f.spout shank 45456000
10 Non-return valve 08565000
11 Dirt strainer 0700200M
12 Coupling piece 46486000
13 Spray holder 46487IX0
14 Tube 07227000
15 Tube 07300000
16 Metal hose 28146000
17 Temperature limiter 46308000*