Eurosmart 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
32644001
Mã vạch
4005176846366
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • GROHE StarLight chrome finish
  • consists of:
  • single lever mixer operating element
  • hand shower Tempesta 100, 2 sprays, 6.6 l/min (26 047)
  • Diverter bath spout 8 1/2"

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46561000
2 Shield 46243000
3 Cartridge 46048000
4 Shank fastening assembly M36x1,5 45164000
5 Sistra 13907000
6 Repl.kit f.cast spout 45682000
7 Diverter 45187000
8 Diverter knob 45835000
9 Repl.kit f.spout shank 45456000
10 Non-return valve 08565000
11 Dirt strainer 0700200M
12 Coupling piece 46486000
13 Spray holder 46487IX0
13.1 Hose sealing 45412XX0
14 Tube 07227000
15 Tube 07300000
16 Metal hose 28146000
17 Temperature limiter 46308000*