Europlus Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19536000
Mã vạch
4005176168659
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • two-piece escutcheon with covered fastening
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • covered lever fixing
  • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 308
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46415IP0
1.1 Replacement handle connection kit 46416IP0
2 Shield 02693000
3 Escutcheon 46420IP0
3.1 Screw 47460000
4 3-way diverter valve and trim 46133000
4.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
5 Diverter knob 46391RR0
6 Temperature limiter 46308000*
7 Extension set 46191000*
8 Extension set 46343000*