Europlus 3-hole bath/shower combination

discontinued
Mã sản phẩm
19036IG0
Mã vạch
4005176223006
Màu
chrome/gold

Mô tả Sản phẩm

  • trim set for 33 339 000
  • Bao gồm:
  • Thiết bị vận hành vòi chậu nóng lạnh
  • bath spout with Sistra and automatic diverter bath/shower
  • Relexa plus handshower Champagne
  • metal shower hose 2000 mm
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46415IG0
1.1 Replacement handle connection kit 46416IG0
2 Escutcheon 46478000
2.1 Seat washer 0431900M
3 Shield 46479000
4 Sistra 13907G00
4.1 Repl.kit f. Sistra M28x1 45047000
5 Repl.kit f.cast spout 45396000
6 Diverter 45187000
7 Diverter knob 45835IG0
8 Hand shower 2 sprays 28174IG0
8.1 Spray faceplate 45658IG0
8.2 Coupling piece 28635XX0
8.3 Dirt strainer 0700200M
9 Coupling piece 47318000
9.1 O-ring ø11 x ø2 0122400M
10 Spray holder 45836IK0
10.1 Hose sealing 45412XX0
11 Compression spring 00869000
12 Metal hose 28146000
13 Temperature limiter 46308000*