Europlus Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19536001
Mã vạch
4005176827846
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Cần kim loại
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • wall escutcheon with covered fixing and covered sealings

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46569000
2 Escutcheon 46503000
3 Shield 06874000
4 3-way diverter valve and trim 46133000
4.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
5 Diverter knob 46391000
6 Temperature limiter 46375000*
7 Extension set 46191000*
8 Extension set 46343000*