Euromix Single-lever shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
33640L00
Mã vạch
4005176701252
Màu
white

Mô tả Sản phẩm

  • wall installation
  • outlet above and below 1/2"
  • escutcheon
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Head component 46023L00
1.1 Shield 07244L00
1.2 Safety ring 05249000
2 Lever 105 mm 46026L00
2.1 Repl.kit f.clamping jaws 46037000
3 Headpart 46022000
3.1 Sealing washer Ø30 x Ø2,5 0296700M
4 Escutcheon Ø 170 from 1979 07640L00
4.1 Screw dia. 4x52 mm 00038L0M
5 Sleeve 05495L00
6 Cartridge from 1974 07000000
6 Cartridge 07800000
6.1 Repl. kit f. seal 46090000
6.1.1 Safety clip 0011700M
7 Temperature limiter 00069000*
8 Extension set, 25 mm 46013L00*
9 Spacer ring 22 mm 46035L00*
10 Escutcheon Ø 170 up to 1979 07425L00*