Euromix Grande Single-lever basin mixer

discontinued
Mã sản phẩm
33040000
Mã vạch
4005176700064
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • swivelling cast spout
  • mousseur
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever head 46023000
1.1 Headpart 07244000
1.2 Safety ring 05249000
2 Short lever\nwith clamping jaws 46026000
2.1 Repl.kit f.clamping jaws 46037000
3 Headpart 46022000
3.1 Sealing washer Ø30 x Ø2,5 0296700M
4 Cartridge 07000000
4.1 Repl. kit f. seal 46090000
4.1.1 Safety clip 0011700M
5 Mousseur 13929000
5.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
6 Pop-up rod 46030000
7 Shank fastening assembly 46017000
8 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
8.1 Plug 07182000
8.2 Eccentric rod 07052000
9 Repl. kit f. seal 46067000
9 Repl. kit f. seal 46070000
10 Temperature limiter 00069000*
11 Lever head 46074000*