Euromix Single-lever basin mixer

discontinued
Mã sản phẩm
33020L00
Mã vạch
4005176700033
Màu
white

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • mousseur
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46023L00
1.1 Shield 07244L00
1.2 Safety ring 05249000
2 Short lever\nwith clamping jaws 46026L00
2.1 Repl.kit f.clamping jaws 46037000
3 Headpart 46022000
3.1 Sealing washer Ø30 x Ø2,5 0296700M
4 Cartridge 07000000
4.1 Repl. kit f. seal 46090000
4.1.1 Safety clip 0011700M
5 Shank fastening assembly 45012000
5 Shank fastening assembly 46249000
6 Mousseur 13929L00
6.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
7 Pop-up rod 06078L00
8 Pop-up waste set 1 1/4" 28910L00
8.1 Plug for pop-up waste set 07182L00
8.1.1 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0506500M
8.2 Eccentric rod 07052000
9 Temperature limiter 00069000*