Eurodisc SE Concealed mounting box

Mã sản phẩm
36014000
Mã vạch
4005176286889

Mô tả Sản phẩm

  • Thiết kế âm tường
  • suitable to final installation set
  • 36 247
  • elastomeric fitting body
  • variable installation depth
  • 2 isolating valves
  • type of protection IP 69K (planned)
  • Công nghệ GROHE EcoJoy tiết kiệm nước và đảm bảo lưu lượng hoàn hảo
  • (in connection with 36 247)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Angle valve, neutral 42695000