Eurodisc Cosmopolitan Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
33192002
Mã vạch
4005176887864
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • Vòi chậu tay gạt
 • Cần kim loại
 • Lõi van ceramic GROHE SilkMove 46 mm
 • Bề mặt Chrome GROHE StarLight
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Lưu lượng tối thiểu điều chỉnh được, xấp xỉ 2,5 lít/phút
 • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
 • Đầu vòi lọc
 • Tích hợp van một chiều trong miệng vòi 1/2”
 • Dây cấp linh hoạt
 • Bảo vệ chống chảy ngược
 • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 308
 • available until 31 march 2023

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46744000
2 Shield 46570000
3 Cartridge 46048000
4 Mousseur 13941000
5 Diverter knob 48022000
6 Diverter 65655000
7 Non-return valve 08565000
8 Shank mounting kit 46249000
9 Temperature limiter 46375000*
10 Mounting wrench 19017000*

Products and accessories for the installation

Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
23049002
Pillar tap XS-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Pillar tap XS-Size
23051002
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23054002
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
23055002
Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
2338220E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
2338420E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
2338920E
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
23432000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23448002
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23449002
Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3246920E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3246920L
Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
33177002
Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3317820E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
33190002
Single-lever basin mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3319020E
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever bidet mixer S-Size
33244002
Single-lever shower mixer
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
33569002
Single-lever shower mixer
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
19549002
2-hole basin mixer M-Size
Eurodisc Cosmopolitan
2-hole basin mixer M-Size
19573002
Two-hole basin mixer 1/2″ L-Size
Eurodisc Cosmopolitan
Two-hole basin mixer 1/2″ L-Size
19974002
Master bathroom accessories set 5-in-1
Essentials
Master bathroom accessories set 5-in-1
40344001
Robe hook
Essentials
Robe hook
40364001
Towel ring
Essentials
Towel ring
40365001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40366001
Toilet paper holder
Essentials
Toilet paper holder
40367001
GIÁ ĐỰNG
Essentials
GIÁ ĐỰNG
40369001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40371001
Toilet brush set
Essentials
Toilet brush set
40374001
Reserve toilet paper holder
Essentials
Reserve toilet paper holder
40385001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40386001
Soap dispenser
Essentials
Soap dispenser
40394001
City restroom accessories set 3-in-1
Essentials
City restroom accessories set 3-in-1
40407001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40421001
Soap dish with holder
Essentials
Soap dish with holder
40444001
Crystal glass with holder
Essentials
Crystal glass with holder
40447001
Soap dispenser with holder
Essentials
Soap dispenser with holder
40448001
Towel holder
Essentials
Towel holder
40688001
Toilet paper holder
Essentials
Toilet paper holder
40689001
Guest bathroom accessories set 3-in-1
Essentials
Guest bathroom accessories set 3-in-1
40775001
Master bathroom accessories set 4-in-1
Essentials
Master bathroom accessories set 4-in-1
40776001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40793001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40794001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40795001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40796001
THANH GIỮ
Essentials
THANH GIỮ
40797001
Glass shelf
Essentials
Glass shelf
40799001
Multi bath towel rack
Essentials
Multi bath towel rack
40800001
Double towel rail
Essentials
Double towel rail
40802001
Master bathroom accessories set 4-in-1
Essentials
Master bathroom accessories set 4-in-1
40823001