Eurodisc Cosmopolitan Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19548LS2
Mã vạch
4005176998959
Màu
moon white/chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Cần kim loại
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp lỗ tường
  • Kèm theo phụ kiện

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46743LS0
2 Escutcheon 46905LS0
3 Shield 02693LS0
4 Diverter 46737LS0
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Single-lever shower mixer
Eurodisc Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
19549LS2