Eurodisc Single-lever bath/shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19548000
Mã vạch
4005176197918
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 501 000
  • 33 964 000
  • without concealed body
  • automatic diverter: bath/shower
  • optional temperature limiter ref. no. 46 308
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46439000
1.1 Fixing set 46335000
2 Escutcheon 46145000
2.1 Set of screws 46088000
3 Diverter 46133000
3.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
4 Diverter knob 46391000
5 Shield 02693000
6 Temperature limiter 46308000*
7 Extension set 46191000*
8 Extension set 46343000*