Original WAS® double valve ″Simple″ 1/2″

Mã sản phẩm
41020000
Mã vạch
4005176281891
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Thiết kế treo tường
  • grease chamber headpart 1/2" for closable hose connection
  • non-return valve type EB
  • female thread 1/2"
  • Bảo vệ chống chảy ngược
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • for combination with pipe ventilating valve type HB 41 239 000

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Headpart 1/2" 41818000
1.1 Repl. kit f.handle fastening 4184200M
2 Pipe-ventilating valve 3/4" 41239000*
3 Cap 3/4" 41826000*
4 Handle 41000000*

Products and accessories for the installation