Original WAS® combination service valve 1/2″

Mã sản phẩm
41073000
Mã vạch
4005176282195
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Thiết kế treo tường
  • Cartridge headpart for closable copper pipe connection
  • grease chamber headpart 3/8" for closable hose connection
  • non-return valve type EB
  • Bảo vệ chống chảy ngược
  • Bề mặt mạ GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Headpart 3/8" 41816000
1.1 Repl. kit f.handle fastening 4184200M
2 Pipe-ventilating valve 3/4" 41239000*
3 Cap 3/4" 41826000*
4 Handle 41000000*

Products and accessories for the installation