Ectos Thermostat for bath and/or shower

discontinued
Mã sản phẩm
19674IP0
Mã vạch
4005176201585
Màu
chrome/matt chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 34 967
  • 34 971
  • Không có thân vòi âm tường
  • temperature scale handle with SafeStop at 38°C
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • Kèm theo phụ kiện

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle 47099IP0
2 Scale ring 09655000
3 Sleeve 03858000
4 Escutcheon 47121000
4.1 Escutcheon 09641000
5 Stop ring + regulating nut 47146000
5.1 Regulating head 06627000
6 Extension-set, 27,5 mm 47581000*