Ectos Single-lever shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19546IP0
Mã vạch
4005176201523
Màu
chrome/matt chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 962 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • Kèm theo phụ kiện

  • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 308
  • with lever made of crystal in "daVinci azul" and "daVinci satinado".

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46176IP0
1.1 Fixing set 46177000
2 Escutcheon 46181000
2.1 Screw 47460000
3 Shield 02693000
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*