Costa Two-handle sink mixer

Mã sản phẩm
31930000
Mã vạch
4005176505966
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • for open water heater
  • 2-headpart-system
  • Trecorn handles
  • heat insulated plastic
  • Vòi dạng ống xoay được
  • Bộ nắn dòng chảy
  • chain ring
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật