Two-handle sink mixer

discontinued
Mã sản phẩm
31831000
Mã vạch
4005176124648
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Trecorn handle
  • chromed ABS plastic
  • heat-insulated, screwed union
  • swivelling tubular spout
  • economy mousseur
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Headpart 1/2" 45534000
1.1 Costa handle, blue/red 45970000
1.1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
1.2 Headpart 1/2" 07146000
1.2.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
1.2.2 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
1.2.3 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0529100M
2 Swivel tube spout 13073000
2.1 Mousseur 13928000
2.2 O-ring dia. 12x2 mm 0128000M
3 Escutcheon 45217000
4 Shank mounting kit 46249000