Pillar tap

discontinued
Mã sản phẩm
30982000
Mã vạch
4005176098956
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Trecorn handle
  • chromed ABS plastic
  • heat-insulated, screwed union
  • marking: blue/red
  • economy mousseur
  • high version
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 ABS handle, blue/red 45144000
2 Headpart 1/2" 07146000
3 Shank fastening assembly 45004000
4 Mousseur 13929000
5 Sistra 13905000