Costa Costa handle, blue/red

Mã sản phẩm
45970000
Mã vạch
4005176279973
Màu
chrome
Smarts
1

Mô tả Sản phẩm

  • heat-insulated
  • screwable
  • marking: blue/red
  • 000 - One piece per pack
  • GROHE StarLight chrome finish

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M