Tài liệu tham khảo

Các sản phẩm GROHE được sử dụng tại những tòa nhà mang tính biểu tượng trên toàn thế giới. Hãy tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu toàn cầu của chúng tôi để chọn cho bạn một công trình sử dụng GROHE gần bạn nhất để tận hưởng thiết kế và những tính năng tuyệt vời của sản phẩm GROHE. Để có cái nhìn tổng quát về các dự án tham khảo hàng đầu trên toàn cầu, vui lòng chọn loại công trình trên bản đồ bên dưới.