Concetto Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
32702001
Mã vạch
4005176889059
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • bath rim/tyle bank installation
 • Cần kim loại
 • Lõi van ceramic GROHE SilkMove 46 mm
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
 • Tích hợp van một chiều trong miệng vòi 1/2”
 • Đầu vòi lọc
 • pillar unions
 • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 308
 • Bảo vệ chống chảy ngược
 • Cấp chống ồn 1 theo DIN4109
 • Áp suất tối thiểu 1,0 bar
 • GROHE SilkMove 46 mm ceramic cartridge with Eco-Override-Stop

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46723000
2 Shield 46578000
3 Cartridge 46588000
4 Mousseur 13952000
5 Diverter knob 64309000
6 Diverter 65655000
7 Non-return valve 08565000
8 Screw joint 45044000
9 Pillar union 14012000
10 Temperature limiter 08791000*
11 Special spanner 19377000*
12 Extension 3/4", 20 mm 0713000M*