Concetto Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19345000
Mã vạch
4005176826535
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46595000
2 Escutcheon 46469000
3 Shield 06874000
4 Temperature limiter 46375000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*