Concetto Pillar tap

Mã sản phẩm
32207000
Mã vạch
4005176826498
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • ceramic headparts 1/2", 90°
  • GROHE StarLight chrome finish
  • mousseur
  • union nut 1/2" x 10,5 mm

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Handle 46596000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
3 Mousseur 13929000
4 Shank fastening assembly 45000000
5 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M