3-port rough-in valve

Mã sản phẩm
29712000
Mã vạch
4005176134678
Màu

Mô tả Sản phẩm

  • concealed body, 1/2"
  • Không gồm vòi đặt sàn
  • Thiết kế âm tường
  • ceramic discs
  • connection mixed water 1/2"
  • 2 đầu nối dây 1/2”
  • protection sleeve
  • NPT thread 1/2"

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Ceramic Headpart 45676000