Two-handle mixer, concealed body

Mã sản phẩm
32706000
Mã vạch
4005176855092

Thông tin sản phẩm

  • for 3-hole wash-basin mixer
  • wall installation
  • without finishing trim set
  • installation depth 30 - 75 mm
  • DR-brass
  • installation device

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Prod. description Order-nr.
* Optional accessories
1 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Seat 45023000