<% if(request != null){ java.lang.String param = request.getParameter("article"); if(param == null){ %> <% } } %>

Công nghệ Điều khiển bằng chân của GROHE

Giải phóng đôi tay. Hãy nhịp chân.

Được sáng tạo dành cho khu vực bếp khi mà sự thuận tiện là điều cần thiết, tại sao lại không sử dụng các thiết bị không cần dùng đến tay? Công nghệ điều khiển bằng chân mới của GROHE có thể đóng mở vòi nước với việc nhịp nhẹ chân dưới sàn, luôn cần không dùng đến tay và vòi thì luôn không một vết bẩn. Ba trong số những dòng vòi phổ biến nhất của chúng tôi được tích hợp công nghệFootControlsáng tạo này, hoặc là bạn có thể gắn mới vào tất cả các dòng vòi dây rút của GROHE. Hãy tạm biệt vết bẩn, sự bực bội và thay bằng cái nhịp chân đơn giản.

Kitchen Brochure

Kitchen Brochure

Our portfolio of kitchen faucets will exceed your expectations.

Sản phẩm

K7 FootControl

Unlock the professional potential of your kitchen with the K7 FootControl faucet. Enjoy the high-performace of the K7’s professional spray feature and extractable hose combined with the convenience of foot activation technology. The faucet’s crisp architectural styling makes it a design feature in itself, but the exceptional pro-level features mean its more than a match for any task. For busy kitchens where efficiency is a must the K7 FootControl faucet puts you in total control – and leaves your hands free for other tasks.

Essence FootControl

Introduce the purity of minimalism to your kitchen while enjoying the effortless functionality of hands-free operation with GROHE’s Essence FootControl faucet. The sleek, simple lines of our Essence faucet are the perfect complement to a contemporary kitchen, while the one-touch FootControl lets you keep your hands free and your faucet germ-free. With a pull-out dual spray feature and the dazzling, durable GROHE StarLight® finish, the Essence FootControl is the perfect choice for a fuss-free kitchen design.