<% if(request != null){ java.lang.String param = request.getParameter("article"); if(param == null){ %> <% } } %>

Eurosmart

Cho những nhu cầu hằng ngày của bạn.

Kết hợp giữa công năng và thiết kế đặc biệt của GROHE Eurosmart. Sản phẩm được nghiên cứu để có thể vận hành với hiệu suất vượt trội cùng khả năng kiểm soát nhiệt độ an toàn, dễ dàng sử dụng và vẫn giữ được tính thẩm mỹ cho nhà bếp. Với kiểu dáng thiết kế mới trang nhã, Eurosmart sẽ là trái tim cho nhà bếp của bạn và đây cũng là một sự vui sướng cho mỗi lần trải nghiệm sản phẩm.

Find your showroom

GROHE Zero

Clean drinking water is essential to your health. When choosing taps and mixers with GROHE Zero technology, you choose a faucet with a body with maximum health benefits. The body does itself not add any lead into the drinking water because of the advanced inner-waterguides.

You will find GROHE Zero now already on kitchen mixers with extractible hoses, on the New Eurosmart kitchen mixer, on the New Eurostyle washbasin mixer and other selected products.

Thư viện hình ảnh

Sản phẩm

Catalog

Kitchen brochure