Costa L

Costa

Costa S

Bạn có thể cải tiến trên một thiết kế cổ điển không? Tại GROHE chúng tôi đã làm được việc này. Bộ sưu tập Costa đã được ra mắt lần đầu tiên vào những năm 1970 và thiết kế đã được cải tiến theo thời gian. Thiết kế này đã vượt qua được sự kiểm chứng của thời gian, sản phẩm đã được cải tiến và nâng cấp với những công nghệ đẳng cấp, tiên tiến nhất của GROHE.

Costa L

Thiết kế cổ điển được làm mới dành cho nhà bếp hiện đại - Costa L dựa trên thiết kế cổ điển và bổ sung thêm tay chỉnh kim loại và bộ van đẳng cấp của GROHE để đảm bảo thiết kế và tính năng.

TÌM SHOWROOM GẦN BẠN

Chậu rửa chính

Pillar tap
Costa S
Pillar tap
20179001
Two-handle sink mixer
Costa S
Two-handle sink mixer
31774001
Wall sink mixer 1/2″
Costa S
Wall sink mixer 1/2″
31195001
Two-handle sink mixer
Costa S
Two-handle sink mixer
31819001
Two-handle sink mixer
Costa S
Two-handle sink mixer
31067001
Two-handle sink mixer
Costa L
Two-handle sink mixer
31812001
Wall sink mixer 1/2″
Costa L
Wall sink mixer 1/2″
31187001
Wall sink mixer 1/2″
Costa L
Wall sink mixer 1/2″
31191001
Bibtap
Costa L
Bibtap
30098001
Bibtap
Costa L
Bibtap
30484001
Wall sink mixer 1/2″
Costa L
Wall sink mixer 1/2″
31186001
Two-handle sink mixer
Costa L
Two-handle sink mixer
31831001
We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer