<% if(request != null){ java.lang.String param = request.getParameter("article"); if(param == null){ %> <% } } %>
Zedra Touch

ZEDRA TOUCH

YÊU TỪ CÁI CHẠM ĐẦU TIÊN

Mang sức mạnh của công nghệ quét và cảm biến vào nhà bếp của bạn với Zedra Touch. Đầu vòi xoay và có thiết kế đặc biệt của Zedra kết hợp với tay chỉnh tinh tế. Công nghệ GROHE EasyTouch cho phép bạn vận hành vòi chỉ với việc chạm nhẹ. Chọn chức năng Touch cho phiên bản tiêu chuẩn đã có sự kết hợp sẵn hoặc nâng cấp với bộ ổn nhiệt Grohtherm Micro được lắp đặt dưới chậu để kiểm soát dòng nước ấm và tránh nguy cơ gây bỏng.

Kitchen Brochure

Kitchen Brochure

Our portfolio of kitchen faucets will exceed your expectations.

TÌM SHOWROOM GẦN BẠN

Sản phẩm

Experiencing

Clean and Hygienic

Clean and Hygienic

Your faucet stays clean when your hands are not:
Start the faucet with your forearm or wrist to avoid cross contamination and to keep your faucet clean.

Safe for Childen

Safe for Childen

The EasyTouch function is great for providing cold water. A simple upgrade that adds our thermostatic mixing valve, Grohtherm Micro, adjusts the water temperature with no risk of scalding.