Chiara Single-lever shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
33601L00
Mã vạch
4005176067822
Màu
white

Mô tả Sản phẩm

  • wall mounted
  • GROHE SilkMove 46 mm ceramic cartridge
  • adjustable flow rate limiter
  • shower outlet below 1/2"
  • integrated non-return valve
    in shower outlet 1/2"
  • S-unions
  • optional temperature limiter ref. no. 46 308
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46229L00
1.1 Cap 46230L00
2 Cartridge 46048000
3 Shield 46242L00
4 Screw joint 45044000
4.1 Seal dia. 15x2 mm 0311900M
5 S-union 12023L00
5.1 Escutcheon 47455L00
6 Non-return valve 08565000
7 Temperature limiter 46308000*
8 Extension set 1/2", 30 mm 46238L00*