Chiara Single-lever shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19531L00
Mã vạch
4005176132315
Màu

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 962 000
  • 33 964 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • Kèm theo phụ kiện

  • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 308
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46229L00
1.1 Cap 46230L00
2 Shield 02693L00
3 Flange 47459L00
3.1 Screw 47460000
3.2 Repl. kit f. seal 47470000
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*