Chiara Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19531IG0
Mã vạch
4005176132322
Màu
chrome/gold
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 501 000
  • 33 962 000
  • 33 964 000
  • without concealed body
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • covered fixing
  • optional temperature limiter ref. no. 46 308
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46229IG0
1.1 Cap 46230G00
2 Shield 02693000
3 Flange 47459IG0
3.1 Screw 47460000
3.2 Repl. kit f. seal 47470000
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*