Chiara Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19530LG0
Mã vạch
4005176132254
Màu
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • without concealed body
  • automatic diverter: bath/shower
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • covered fixing
  • optional temperature limiter ref. no. 46 308
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46229LG0
1.1 Cap 46230G00
2 Shield 02693L00
3 Escutcheon 46237LG0
4 Diverter 46058L00
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*