Chiara Single-lever bath/shower mixer

Mã sản phẩm
19530LG0
Mã vạch
4005176132254
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bộ chuyển đổi tự động: sen bồn/tay sen
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • Kèm theo phụ kiện

  • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 308
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46229LG0
1.1 Cap 46230G00
2 Shield 02693L00
3 Escutcheon 46237LG0
3.1 Screw 47460000
3.2 Repl. kit f. seal 46256000
4 Diverter 46058L00
4.1 Diverter knob 46008L00
4.2 O-ring ø6 x ø2 0128300M
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*