Chiara Single-lever bath/shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19530000
Mã vạch
4005176132223
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 501 000
  • 33 963 000
  • without concealed body
  • automatic diverter: bath/shower
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • covered fixing
  • optional temperature limiter ref. no. 46 308
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46229IP0
1.1 Cap 46230P00
2 Shield 02693000
3 Escutcheon 46237IP0
3.1 Screw 47460000
3.2 Repl. kit f. seal 46256000
4 Diverter 46058000
4.1 Diverter knob 46008000
4.2 O-ring ø6 x ø2 0128300M
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*