2-way diverter

discontinued
Mã sản phẩm
19900LG0
Mã vạch
4005176068133
Màu

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for 29 706 000
  • without concealed body
  • screw flange
  • screwable
  • installation depth adjustable
  • from 20-80 mm
  • with handle
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Repl.kit f.diverter lever 45436LG0
1.1 Shield 45437LG0
1.2 Replacement handle connection kit 45186000
2 Handle upper part 45438000
3 Escutcheon 45433L00
4 Extension 45439000