Bridgeford Two handle sink mixer with side spray

Mã sản phẩm
20158ZB0
Mã vạch
4005176840838
Màu
antique bronze

Mô tả Sản phẩm

  • four-hole installation
  • Bề mặt mạ GROHE Long-Life
  • brass body spray
  • handles sold seperately
  • Note: Only handles 18 173/18 733 will fit
  • less handles – order handles (18 244 / 18 733)(sold separately)

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Flow straightener 13955ZB0
4 Safety ring 0806500M
5 Sealing washer 0128500M
6 Shank mounting kit 45004000
7 Snap coupling 46315000
8 Hand shower 11136ZB0
9 Spray holder 45819000
9.1 Shank mounting kit 07660000
10 Shower hose 11153000
11 Cone 07970000
12 Lever Handle 18244ZB0*
13 Sinfonia cross handles 18733ZB0*