Bridgeford 4-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25080EN0
Mã vạch
4005176823329
Màu
brushed nickel

Mô tả Sản phẩm

 • without handles
 • consists of:
 • diverter bath spout with mousseur
 • side valves
 • ceramic headparts 1/2", 90°
 • handshower
 • shower hose
 • shower hose 2000 mm
 • 2000 mm
 • pressure-proof, flexible connection hoses between spout and side valves
 • GROHE StarLight finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Shank fastening assembly 45025000
4 Pop-up rod 45920EN0
5 Sistra 13907EN0
6 Shank mounting kit 46078000
7 Diverter 45470000
7.1 Non-return valve 08565000
8 handshower 45912000
9 Shank mounting kit 07660000
10 Lever Handle 18173EN0*
11 Sinfonia cross handles 18733EN0*