Bridgeford 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25079EN0
Mã vạch
4005176823275
Màu
brushed nickel

Mô tả Sản phẩm

  • without handles
  • consists of:
  • diverter bath spout with mousseur
  • side valves
  • ceramic headparts 1/2", 90°
  • pressure-proof, flexible connection hoses
    between spout and side valves
  • GROHE StarLight finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Shank fastening assembly 45025000
4 Sistra 13907EN0
5 Shank mounting kit 46078000
6 Lever Handle 18173EN0*
7 Sinfonia cross handles 18733EN0*