Bridgeford 2-way diverter

Mã sản phẩm
19325EN0
Mã vạch
4005176822827
Màu
brushed nickel
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • set for final installation 29 712 000
  • without concealed body
  • screw flange
  • screwable
  • adjustable installation depth

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 47789EN0
2 Extension 45979000*