GROHE BauFlow Pillar tap

Mã sản phẩm
32957000
Mã vạch
4005176883057
Màu
chrome
Smarts
1

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • metal lever
  • ceramic headpart
  • GROHE StarLight chrome finish
  • mousseur

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 48030000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Mousseur 13952000
4 Shank fastening assembly 45004000