BauEdge Shower valve 1/2″

Mã sản phẩm
26021000
Mã vạch
4005176892745
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Thiết kế treo tường
  • outlet thread 1/2"
  • Cần kim loại
  • Lõi van ceramic

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Handle 48142000
1.1 Replacement handle connection kit 45186000
1.1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M

Products and accessories for the installation

3-hole basin mixer
BauEdge
3-hole basin mixer
20197000
Bibtap
BauEdge
Bibtap
20238000
Bibtap 2 in 1 1/2″
Bibtap 2 in 1 1/2″
20284000
Pillar tap 1/2″ XS-Size
BauEdge
Pillar tap 1/2″ XS-Size
20421000
2-hole basin mixer
BauEdge
2-hole basin mixer
20474000
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
BauEdge
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
23093000
Single-lever basin mixer
BauEdge
Single-lever basin mixer
23101000
Single-lever basin mixer S-Size
BauEdge
Single-lever basin mixer S-Size
32819000
Single-lever bath/shower mixer
BauEdge
Single-lever bath/shower mixer
32820000
Single-lever bidet mixer
BauEdge
Single-lever bidet mixer
32822000
Single-lever basin mixer S-Size
BauEdge
Single-lever basin mixer S-Size
32858000
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
BauEdge
Single-lever basin mixer 1/2″ XL-Size
32860000
Pillar tap
BauEdge
Pillar tap
32861000
3-hole bath/shower combination
BauEdge
3-hole bath/shower combination
25117000
4-hole bath/shower combination
BauEdge
4-hole bath/shower combination
25120000
Single-lever bath/shower mixer
BauEdge
Single-lever bath/shower mixer
29039000
Single-lever bath/shower mixer
BauEdge
Single-lever bath/shower mixer
29063000
Single-lever bath/shower mixer
BauEdge
Single-lever bath/shower mixer
19586000