GROHE BauCurve Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
29044000
Mã vạch
4005176881534
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • concealed installation
 • consists of:
 • final installation set
 • concealed body (32 962 001)
 • metal lever
 • GROHE Longlife 46 mm ceramic cartridge
 • GROHE StarLight chrome finish
 • adjustable flow rate limiter
 • adjustable minimum flow rate approx. 2.5 l/min
 • escutcheon- and shaft-sealing
 • optional temperature limiter ref. no. 46 308

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46700000
2 Escutcheon 46773000
3 Shield 09038000
4 Cartridge 46048000
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Bibtap
GROHE BauCurve
Bibtap
20236000
Bibtap 2 in 1 1/2″
GROHE BauCurve
Bibtap 2 in 1 1/2″
20281000
2-hole basin mixer
GROHE BauCurve
2-hole basin mixer
20288000
Single-lever basin mixer
GROHE BauCurve
Single-lever basin mixer
23090000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
23197000
Single-lever basin mixer
GROHE BauCurve
Single-lever basin mixer
32805000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
32806000
Pillar tap
GROHE BauCurve
Pillar tap
32809000
Single-lever basin mixer
GROHE BauCurve
Single-lever basin mixer
32848000
Single-lever bidet mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bidet mixer
32849000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
29043000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
29064000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
19582000