GROHE BauCurve Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
29044000
Mã vạch
4005176881534
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

 • Lắp đặt âm tường
 • Bao gồm:
 • Lắp cùng với bộ âm tường
 • Thân âm (32 962 001) 
 • Cần kim loại
 • Lõi van ceramic GROHE Longlife 46 mm
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh được
 • Lưu lượng tối thiểu điều chỉnh được, xấp xỉ 2,5 lít/phút
 • Phớt Nắp che và phớt trục
 • Bộ giới hạn nhiệt độ tùy chọn, số tham chiếu 46 308

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46700000
2 Escutcheon 46773000
3 Shield 09038000
4 Cartridge 46048000
5 Temperature limiter 46308000*
6 Extension set 46191000*
7 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Bibtap
GROHE BauCurve
Bibtap
20236000
Bibtap 2 in 1 1/2″
GROHE BauCurve
Bibtap 2 in 1 1/2″
20281000
2-hole basin mixer
GROHE BauCurve
2-hole basin mixer
20288000
Single-lever basin mixer
GROHE BauCurve
Single-lever basin mixer
23090000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
23197000
Single-lever basin mixer
GROHE BauCurve
Single-lever basin mixer
32805000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
32806000
Pillar tap
GROHE BauCurve
Pillar tap
32809000
Single-lever basin mixer
GROHE BauCurve
Single-lever basin mixer
32848000
Single-lever bidet mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bidet mixer
32849000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
29043000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
29064000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauCurve
Single-lever bath/shower mixer
19582000