GROHE BauClassic Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19581000
Mã vạch
4005176889837
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 32 962 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • chrome finish
  • Cần kim loại
  • Phớt Nắp che và phớt trục

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46762000
2 Escutcheon 46773000
3 Shield 09038000
4 Temperature limiter 46308000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Bibtap
Trecorn
Bibtap
20239000
2-hole basin mixer
GROHE BauClassic
2-hole basin mixer
20292000
3-hole basin mixer
GROHE BauClassic
3-hole basin mixer
20470000
Single-lever basin mixer
GROHE BauClassic
Single-lever basin mixer
23095000
Single-lever basin mixer
GROHE BauClassic
Single-lever basin mixer
32862000
Single-lever basin mixer
GROHE BauClassic
Single-lever basin mixer
32863000
Single-lever bidet mixer
GROHE BauClassic
Single-lever bidet mixer
32864000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauClassic
Single-lever bath/shower mixer
32865000
Single-lever basin mixer
GROHE BauClassic
Single-lever basin mixer
32868000
3-hole bath/shower combination
GROHE BauClassic
3-hole bath/shower combination
25118000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauClassic
Single-lever bath/shower mixer
29047000
Single-lever bath/shower mixer
GROHE BauClassic
Single-lever bath/shower mixer
19580000
GIÁ ĐỰNG
Essentials Authentic
GIÁ ĐỰNG
40652001
Towel holder
Essentials Authentic
Towel holder
40653001
Double towel rail
Essentials Authentic
Double towel rail
40654001
Towel ring
Essentials Authentic
Towel ring
40655001
Robe hook
Essentials Authentic
Robe hook
40656001
Toilet paper holder
Essentials Authentic
Toilet paper holder
40657001
Toilet brush set
Essentials Authentic
Toilet brush set
40658001
Filling basket, small
Essentials Authentic
Filling basket, small
40659001
Multi-towel rack
Essentials Authentic
Multi-towel rack
40660001