Atrio Single-lever bidet mixer M-Size

Mã sản phẩm
32108001
Mã vạch
4005176849435
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • single hole installation
  • GROHE SilkMove 28 mm ceramic cartridge
  • GROHE StarLight chrome finish
  • rapid-installation-system
  • tubular C-spout with ball-joint mousseur
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • flexible connection hoses

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46633000
2 Shield 46581000
3 Fitting ring 07419000
4 Cartridge 46580000
5 Mousseur 06574000
6 Pop-up rod 06575000
7 Shank mounting kit 46249000
8 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
8.1 Plug 07182000
8.2 Eccentric rod 07052000
9 Connection hose 46255000
10 Mounting wrench 19017000*
11 Eccentric rod 07341000*